Мои Доктори

Интернисти во Скопје

67 Доктори
Трајче Галев
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕР-ЕХО
Закажи
Љубица Новевска
Интерна медицина
ПЗУ ГАСТРОТОП
Закажи
Митра Богеска Блажевска
Интерна медицина
ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ
Закажи
Биљана Шишкова
Интерна медицина
ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ
Закажи
Оливера Арсиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Аница Василева
Интерна медицина
ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО
Закажи
Лидија Димовска
Интерна медицина
ПЗУ ВИТА-МЕД ЛД СКОПЈЕ
Закажи
Биљана Ивановска-Бојаџиев
Интерна медицина
ПЗУ Д-Р БИЉАНА И.БОЈАЏИЕВ
Закажи
Дејан Станојковски
Интерна медицина
ПЗУ ГАСТРОТОП
Закажи
Светлана Димитриевска-Цветковска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи