Мои Доктори

Интернисти во Скопје

67 Доктори
Трајче Галев
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕР-ЕХО
Закажи
Љубица Новевска
Интерна медицина
ПЗУ ГАСТРОТОП
Закажи
Митра Богеска Блажевска
Интерна медицина
ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ
Закажи
Биљана Шишкова
Интерна медицина
ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ
Закажи
Аница Василева
Интерна медицина
ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО
Закажи
Оливера Арсиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Лидија Димовска
Интерна медицина
ПЗУ ВИТА-МЕД ЛД СКОПЈЕ
Закажи
Дејан Станојковски
Интерна медицина
ПЗУ ГАСТРОТОП
Закажи
Биљана Ивановска-Бојаџиев
Интерна медицина
ПЗУ Д-Р БИЉАНА И.БОЈАЏИЕВ
Закажи
Зоран Михајловски
Интерна медицина
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
Закажи