Мои Доктори
Барај

Интернисти во Скопје

67 Доктори
Аница Василева
Интерна медицина
ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО
Закажи
Љупчо Иванов
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Идадија
Закажи
Благица Корнети
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Идадија
Закажи
Жанета Поповска Димова
Интерна медицина
ПЗУ ЕНДОМЕД
Закажи
Александар Ќовкаровски
Интерна медицина
ЈЗУ Воено медицински центар - МО
Закажи
Елизабета Солева
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Борис Аврамовски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Дејан Станојковски
Интерна медицина
ПЗУ ГАСТРОТОП
Закажи
Зоран Михајловски
Интерна медицина
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
Закажи
Миланчо Пејов
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Јане Сандански
Закажи