Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 2

67 Доктори
Зоран Михајловски
Интерна медицина
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
Закажи
Христинка Шалтановска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Љупчо Иванов
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Идадија
Закажи
Жанета Поповска Димова
Интерна медицина
ПЗУ ЕНДОМЕД
Закажи
Јасна Двојакова
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Железничар
Закажи
Александар Манолев
Интерна медицина
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР МАНОЛЕВ СКОПЈЕ
Закажи
Трајче Ѓеорѓиевски
Интерна медицина
ПЗУ ЛАВИТА 2 СКОПЈЕ
Закажи
Елизабета Солева
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Благица Корнети
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Идадија
Закажи
Весна Здравковска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи