Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 2

67 Доктори
Александар Манолев
Интерна медицина
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР МАНОЛЕВ СКОПЈЕ
Закажи
Љупчо Иванов
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Идадија
Закажи
Благица Корнети
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Идадија
Закажи
Елизабета Солева
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Јасна Двојакова
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Железничар
Закажи
Борис Аврамовски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Трајче Ѓеорѓиевски
Интерна медицина
ПЗУ ЛАВИТА 2 СКОПЈЕ
Закажи
Жанета Поповска Димова
Интерна медицина
ПЗУ ЕНДОМЕД
Закажи
Александар Ќовкаровски
Интерна медицина
ЈЗУ Воено медицински центар - МО
Закажи
Наташа Башуровска Маринческа
Интерна медицина
ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА
Закажи