Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 3

67 Доктори
Наташа Башуровска Маринческа
Интерна медицина
ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА
Закажи
Весна Здравковска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Христинка Шалтановска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Зоран Михајловски
Интерна медицина
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
Закажи
Снежана Милевска Пенчиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Тереза Пашоска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Милка Николовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Викторија Димитрова Чагановиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Даниела Блажевска-Тасеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Бесим Алиу
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРНА
Закажи