Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 3

67 Доктори
Борис Аврамовски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Весна Здравковска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Миланчо Пејов
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Јане Сандански
Закажи
Снежана Милевска Пенчиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Весна Тодороска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Јане Сандански
Закажи
Мухамед Камбери
Интерна медицина
ПЗУ-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЕХОЛАБ ПЛУС
Закажи
Даниела Блажевска-Тасеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Катица Костовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Тереза Пашоска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Александар Ќовкаровски
Интерна медицина
ЈЗУ Воено медицински центар - МО
Закажи