Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 3

67 Доктори
Христинка Шалтановска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Зоран Михајловски
Интерна медицина
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
Закажи
Миланчо Пејов
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Јане Сандански
Закажи
Весна Здравковска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Милка Николовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Снежана Милевска Пенчиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Тереза Пашоска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Викторија Димитрова Чагановиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Даниела Блажевска-Тасеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Љопче Секованиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи