Мои Доктори
Барај

Интернисти во Скопје

67 Доктори
Снежана Милевска Пенчиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Оливера Зарковска
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Љупчо Петровски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Љопче Секованиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Жарко Јанковски
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Марија Сековска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Марија Дачевска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Александра Пармаковска-Домазетовска
Интерна медицина
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ТРИ
Закажи
Амбуланта За Цистична Фиброза
Интерна медицина
ЈЗУ Институт по Белодробни заболувања кај децата - Козле
Закажи
Милка Николовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи