Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 4

67 Доктори
Александар Ќовкаровски
Интерна медицина
ЈЗУ Воено медицински центар - МО
Закажи
Викторија Димитрова Чагановиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Љопче Секованиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Милка Николовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Андријана Јаневска-Трпковска
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ - ИНТЕРМЕД-ПЛУС
Закажи
Маја Јажева Давчевска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Мухамед Камбери
Интерна медицина
ПЗУ-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЕХОЛАБ ПЛУС
Закажи
Лидија Ристовска
Интерна медицина
ПЗУ АСКЛЕПИОС
Закажи
Весна Папазоска
Интерна медицина
ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА
Закажи
Билјана Петреска Зовиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи