Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 4

67 Доктори
Наташа Башуровска Маринческа
Интерна медицина
ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА
Закажи
Милка Николовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Андријана Јаневска-Трпковска
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ - ИНТЕРМЕД-ПЛУС
Закажи
Љопче Секованиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Моника Лазаровска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Александра Пармаковска-Домазетовска
Интерна медицина
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ТРИ
Закажи
Лидија Ристовска
Интерна медицина
ПЗУ АСКЛЕПИОС
Закажи
Викторија Димитрова Чагановиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Маја Јажева Давчевска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Анита Симјаноска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи