Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 4

67 Доктори
Милка Николовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Викторија Димитрова Чагановиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Љопче Секованиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Тереза Пашоска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Лидија Ристовска
Интерна медицина
ПЗУ АСКЛЕПИОС
Закажи
Лидија Малиновска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Андријана Јаневска-Трпковска
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ - ИНТЕРМЕД-ПЛУС
Закажи
Маја Јажева Давчевска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Билјана Петреска Зовиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Бесим Алиу
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРНА
Закажи