Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 5

67 Доктори
Жарко Јанковски
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Дејан Крстевски
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Весна Папазоска
Интерна медицина
ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА
Закажи
Љупчо Петровски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Билјана Петреска Зовиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Марија Сековска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Малиновска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Борис Јанчев
Интерна медицина
ПЗУ-ИНТЕРМЕД АРТ 1 СКОПЈЕ
Закажи
Анча Настеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Бесим Алиу
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРНА
Закажи