Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 5

67 Доктори
Билјана Филиповска Шимиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Весна Папазоска
Интерна медицина
ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА
Закажи
Анита Симјаноска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Жарко Јанковски
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Марија Сековска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Бесим Алиу
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРНА
Закажи
Александра Пармаковска-Домазетовска
Интерна медицина
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ТРИ
Закажи
Љупчо Петровски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Лидија Павлеска - Алабаковска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Борис Јанчев
Интерна медицина
ПЗУ-ИНТЕРМЕД АРТ 1 СКОПЈЕ
Закажи