Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 5

67 Доктори
Лидија Малиновска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Павлеска - Алабаковска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Александра Пармаковска-Домазетовска
Интерна медицина
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ТРИ
Закажи
Билјана Филиповска Шимиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Анча Настеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Оливера Зарковска
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Весна Папазоска
Интерна медицина
ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА
Закажи
Љупчо Петровски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Марија Дачевска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Павловска Лазовска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи