Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 5

67 Доктори
Билјана Филиповска Шимиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Анча Настеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Оливера Зарковска
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Љупчо Петровски
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Марија Дачевска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Павловска Лазовска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Мухамед Камбери
Интерна медицина
ПЗУ-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЕХОЛАБ ПЛУС
Закажи
Амбуланта За Интерна Медицина
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Железничар
Закажи
Амбуланта За Цистична Фиброза
Интерна медицина
ЈЗУ Институт по Белодробни заболувања кај децата - Козле
Закажи
Лидија Ристовска
Интерна медицина
ПЗУ АСКЛЕПИОС
Закажи