Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 6

67 Доктори
Андон Чибишев
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Токсикологија
Закажи
Андријана Јаневска-Трпковска
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ - ИНТЕРМЕД-ПЛУС
Закажи
Весна Папазоска
Интерна медицина
ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА
Закажи
Катица Костовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Анита Симјаноска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Моника Лазаровска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Марика Ивановска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Ветеровска Миљковиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Дежурна Амбуланта За Интерна Медицина 1
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Дежурна Амбуланта За Интерна Медицина 2
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи