Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 6

67 Доктори
Мухамед Камбери
Интерна медицина
ПЗУ-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЕХОЛАБ ПЛУС
Закажи
Амбуланта За Интерна Медицина
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Железничар
Закажи
Амбуланта За Цистична Фиброза
Интерна медицина
ЈЗУ Институт по Белодробни заболувања кај децата - Козле
Закажи
Андон Чибишев
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Токсикологија
Закажи
Андријана Јаневска-Трпковска
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ - ИНТЕРМЕД-ПЛУС
Закажи
Анита Симјаноска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Марика Ивановска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Ветеровска Миљковиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Дежурна Амбуланта За Интерна Медицина 1
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Дежурна Амбуланта За Интерна Медицина 2
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи