Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 6

67 Доктори
Амбуланта За Интерна Медицина
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Железничар
Закажи
Билјана Филиповска Шимиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Лидија Павлеска - Алабаковска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Андон Чибишев
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Токсикологија
Закажи
Оливера Зарковска
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Марија Дачевска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Павловска Лазовска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Лидија Ветеровска Миљковиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Амбуланта За Цистична Фиброза
Интерна медицина
ЈЗУ Институт по Белодробни заболувања кај децата - Козле
Закажи
Марика Ивановска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи