Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 7

67 Доктори
Иса Муча
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Токсикологија
Закажи
Субституциона Терапија - Б
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Токсикологија
Закажи
Соња Момчиловиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Институт по Белодробни заболувања кај децата - Козле
Закажи
Борис Јанчев
Интерна медицина
ПЗУ-ИНТЕРМЕД АРТ 1 СКОПЈЕ
Закажи
Палијативна Амбуланта
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Блерим Беџети
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Нефрологија
Закажи
Дејан Крстевски
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи