Мои Доктори
Барај

Интернисти во Скопје

67 Доктори
Соња Момчиловиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Институт по Белодробни заболувања кај децата - Козле
Закажи
Борис Јанчев
Интерна медицина
ПЗУ-ИНТЕРМЕД АРТ 1 СКОПЈЕ
Закажи
Палијативна Амбуланта
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Амбуланта За Интерна Медицина
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Железничар
Закажи
Лидија Ристовска
Интерна медицина
ПЗУ АСКЛЕПИОС
Закажи
Блерим Беџети
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Нефрологија
Закажи
Дејан Крстевски
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи